Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás +421 233 322 925  (po-pia: 9:00 - 17:00)   info@ioznamenie.sk

Mohlo by sa hodiť

Košík

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Všetko, čo potrebujete vedieť o registrovanom partnerstve a báli ste sa opýtať

Čo je registrované partnerstvo?

Požiadala ju o ruku, ona povedala áno. Tereza a Svetlana sú už dlhoročné partnerky a na výlete do Ríma si sľúbili, že spolu vstúpia do oficiálneho zväzku. V Českej republike nemôžu mať svadbu. Jediná možná varianta pre nich je, rovnako ako pre všetky páry rovnakého pohlavia, registrované partnerstvo . Ako postupovať a čo to pre páry znamená?

Registrované partnerstvo je pre úrady vlastne administratívny úkon. Avšak to neznamená, že by si páry nemohli vystrojiť oficiálnu ceremóniu so svadobnými šatami, prstienkami a množstvom hostí. Väčšina párov rovnakého pohlavia ide od zásnub, cez svadobné oznámenie až po áno pred stavebným oblúkom. Pokiaľ je matrikár ochotný, môžu sa dohovoriť, že ich registruje so všetkou parádou priamo takto. Častejšie svoj zväzok najskôr dostatočne oslávia a potom vykonajú registráciu na najbližšom úrade. Ako to teda s registrovaným partnerstvom funguje?

Ako vstúpiť do registrovaného partnerstva?

Prvý registrovaný pár si povedal svoje áno v Českej republike v júli 2006. Odvtedy do konca roku 2019 (kedy sú známe posledné dáta) uzavrelo tento oficiálny zväzok viac ako 3600 párov . Cesta k registrácii vedie okrem láskyplného poznávania aj cez papierovanie a administratívu.

Registrované partnerstvo ošetruje hlavne zákon číslo č. 115/2006 Zb. Ten určuje pravidlá a proces získania statusu registrovaných partnerov.

Vydajte sa na jeden zo 14 úradov

Registráciu partnerov môže vykonať jeden z uznaných matričných úradov. Prvý krok je okrem zásnub zhromaždiť potrebné dokumenty a kontaktovať matriku. Registrované partnerstvo je možné uzavrieť v:

 • Úrad mestskej časti Praha 1
 • Magistrát mesta Kladno
 • Magistrát Českej Budejovice
 • Úrad mestského obvodu Plzeň 3
 • Magistrát mesta Karlovy Vary
 • Úrad mestského obvodu Ústí nad Labem-mesto
 • Magistrát mesta Liberec
 • Magistrát mesta Hradec Králové
 • Magistrát mesta Pardubice
 • Magistrát mesta Jihlava
 • Úrad mestskej časti Brno-stred
 • Magistrát mesta Olomouc
 • Úrad mestského obvodu Moravská Ostrava a Prívoz
 • Magistrát mesta Zlín

Pri výbere úradu nezáleží na trvalom bydlisku partnerov . Môžu sa registrovať na ktoromkoľvek úrade, avšak v každom kraji je iba jeden.

Ako registrácia prebieha?

Aký bude Deň D pre pár veľmi záleží na ich prianí a tiež, na dohovore s matrikárom alebo matrikárkou. Niektorí úradníci sú ústretoví a oddávajú registrovaných partnerov na zámkoch, v obradných sieňach aj v prírode. Prídu na klasický obrad a pripravia si reč aj podpis oficiálnych listín. Pokiaľ matrikár nie je príliš naklonený tradičnému obradu, páry môžu požiadať o symbolické oddanie kohokoľvek blízkeho a oficiálnu registráciu vybaviť v kancelárii matrikára.

K uzavretiu partnerstva patrí dôležité „áno“. Matrikár musí vzniesť tú pamätnú otázku, či prítomní vstupujú do partnerstva s tu prítomným alebo prítomnou. Ak obaja partneri súhlasia, môžu registráciu podpísať a po pripojení podpisu matrikára, prípadne tlmočníka, ak je to potrebné, je to oficiálne.

Aké dokumenty doložiť?

Pre vstup do registrovaného partnerstva je nutné dodať:

 • Rodné listy
 • Doklady o štátnom občianstve – aspoň jeden z partnerov musí mať české štátne občianstvo, aby bolo možné pár v Českej republike registrovať
 • Výpis údajov z informačného systému evidencie obyvateľov o mieste trvalého pobytu
 • Výpis z evidencie obyvateľov o osobnom stave

Zákon o registrovanom partnerstve

Pokiaľ mal niektorý z partnerov predchádzajúce registrované partnerstvo alebo uzavrel v minulosti sobáš, doložte tiež doklad o ukončení tohto vzťahu. V prípade, že je jeden z partnerov cudzinec, dodá všetky uvedené dokumenty vydané jeho/jej štátom ak tomu aj doklad o právnej spôsobilosti na vstup do partnerstva a potvrdenie o osobnom stave, pokiaľ ho jeho/jej krajina vydáva a doklad totožnosti. Partnerom musí byť aspoň 18 rokov a musia byť právne spôsobilí. Podrobnosti o formálnych náležitostiach nájdete v znení zákona o registrovanom partnerstve , alebo na webových stránkach Ministerstva vnútra.

Registrované partnerstvo cena

Keď majú obaja partneri trvalý pobyt v Českej republike, za uzavretie registrovaného partnerstva zaplatia 1000 Kč . Ďalšie poplatky si môže matrika vyžiadať, v prípade, že si pár praje byť oddaný na nejakom zvláštnom mieste, alebo má iné ojedinelé priania. Ak nikto z páru nemá trvalý pobyt v Českej republike, platia partneri poplatok 3000 Sk. Ak má českú adresu iba jeden, tak za registrované partnerstvo s cudzincom bude poplatok činiť 2000 Sk.

Pary sa v Českej republike môžu registrovať už od roku 2006. (Zdroj: Pexels)

Svedkovia nie sú potrebné

Už máte kontakt na matričný úrad a všetky potrebné dokumenty, možno vás napadne, že teraz je čas osloviť svedkov pre uzavretie partnerstva. Ale tak to u registrovaného partnerstva nie je. Pre oficiálne uzavretie zväzku, je potrebné iba súhlas pred zrakmi matrikára alebo matrikárky. Nie je potrebné, aby k oficiálnej listine pripojili podpis aj svedkovia.

Pre niektoré páry takto zväzok stráca na hodnote. „ Už len tá možnosť byť oddaný práve pred svedkami a mať tak normálny obrad nám chýba. Samozrejme, že je možnosť si urobiť obrad na oko a ísť si predtým pre ten lístoček na úrad, ale myslíme si, že človek už by to tak podvedome vnímal, že má za sebou registráciu a symbolika obradu by stratila na hodnote,“ hovoria Tereza so Svetlanou , Ktoré sa nakoniec rozhodli počkať až budú môcť mať miesto registrovaného partnerstva svadbu.

Keď láska končí

Môže sa stať, že to už ďalej neklape. V tom prípade o zrušení partnerstva rozhoduje súd . Ak sa obaja partneri zhodnú na tom, že vzťah už netrvá, súd nepotrebuje ďalšie dôkazy a zväzok ukončí. V prípade, že zrušenie si praje len jeden partner, musí doložiť, že vzťah už zanikol.

Akonáhle je rozhodnuté aj právne, bývalí milenci sú zase singel. Súd sa už nestará o rozdelenie majetku ani starostlivosť o dieťa.

Je po obrade. Registrovaní partneri získavajú nové práva a povinnosti

Nielen, že pár pomocou registrácie potvrdzuje svoju lásku, získava aj nové práva, ktoré im majú uľahčiť spoločný život. Tieto práva sa líšia od práv manželov a keďže je svadba už po stáročia dôležitou súčasťou spoločnosti, najlepšie je možné právam registrovaných partnerov porozumieť, ak registráciu a svadbu porovnáme.

Svadba vs. registrované partnerstvo. Rozdiel medzi registrovaným partnerstvom a manželstvom

„Na svadbu chceme počkať určite hlavne preto, že registrácia má oproti manželstvu vlastne veľa nevýhod. Začína to v podstate už tým názvom – registrácia. Čo sa ti vybaví prvé, keď sa toto slovo povie? Mne treba registrácia auta, popolnice… Ďalšia vec je samotný proces registrácie – ideš na úrad, vyjde ti lístoček ako keby si si išla pre novú občianku, počkáš na tej chodbe, kde sa v lepšom prípade dostaneš na rad skoro. Podpíšeš papier a je to. Podľa nás toto nemá so svadbou nič spoločné. A hlavné sú určite práva, ktoré zväzkom vznikajú,“ vysvetľujú svoju voľbu Tereza so Svetlanou. Podporujú kampaň Sme fér, ktorá sa snaží o presadenie svadieb rovnopohlavných párov.

Sme fér je iniciatíva bojujúca za zavedenie svadieb aj pre gay a lesbické páry. Založila ju Amnesty International v spolupráci s ďalšími organizáciami. Okrem kampane zahŕňajúcej petíciu predkladanú do poslaneckej snemovne tiež uvádzajú hlavné rozdiely medzi svadbou a registrovaným partnerstvom.

 MANŽELSTVÍ

REGISTROVANÉ

PARTNERSTVÍ

společné jměníPři uzavření sňatku automaticky vzniká společné jmění manželů. 
Manželé nepotřebují k jednání jeden za druhého plnou moc a v případě rozvodu se majetek dělí podle jasně daných pravidel. Společné jmění manželů je výhodnější z hlediska daní.  
Registrovaní partneři mají pouze podílové 
spoluvlastnictví. V případě rozpadu vztahu neexistuje žádné zákonné vypořádání. 
společné příjmeníSoučástí svatebního obřadu je volba, jaké příjmení chtějí partneři užívat. Při registraci nevzniká nárok na změnu jména. O tu je potřeba požádat zvlášť. 
úmrtí partneraPozůstalý partner má nárok na vdovský a vdovecký důchod a další dávky. Děti dostávají automaticky sirotčí důchod. Nárok na důchod ani dávky nevzniká. Pokud jsou ve vztahu děti a zesnulý partner nebyl biologickým rodičem, nevzniká nárok na sirotčí důchod. 
děti Oba manželé jsou biologickými rodiči, nebo si mohou dítě partnera osvojit. Pokud jsou ve vztahu děti,právní nárok na něj má pouze ten, kdo je jeho biologickým rodičem. Pro úkony jako vyzvedávání dítěte ve školce, nebo cesta k lékaři by měl mít nebiologický rodič potvrzení od biologického rodiče dítěte. 
adopceManželský pár si může společně osvojit dítě z ústavu, může se stát společně pěstnouským párem, nebo si si osvojit biologické dítě druhého z partnerů. Registrovaní partneři si nemohou osvojit dítě z ústavu, ani biologické dítě druhého z partnerů. Také nemohou žádat o pěstounskou péči společně. Každý z partnerů může adoptovat dítě samostatně. 
vztah k dětem při rozpadu vztahuPo rozvodu musí být zákonem upraveno, jaké vzniknou kterému rodiči nároky na to děti vídat a kdo bude platit jakou výši výživného. Při ukončení vztahů zůstává právní nárok na dítě pouze tomu, kdo je jeho biologický rodič. Druhý partner nemá možnost domáhat se povinnosti dítě vídat. Ani nevzniká povinnost platit výživné. 
obřadSvatba probíhá před svědky a představitelem radnice (starostou, místostarostou nebo členem zastupitelstva). Novomanželé mají ze zákona nárok vzít si 2 dny volna na svatbu. Registrace probíhá před matrikářem a není nutná přítomnost svědků. Registrovaní partneři nemají nárok na volno v sobě uzavření svazku. 
oslovení manželéregistrovaní partneři
bydleníPokud má jeden z manželů nárok na bydlení v bytě či domě, právo na bydlení tam vzniká automaticky i pro druhého partnera. Mají společné nájemní právo. Registrovaným partnerům nevzniká právo na bydlení v obydlí partnera ani společné nájemní právo. 
zadluženíDluhy jednoho z manželů mohou být vymáhány na druhém.Každý je za své dluhy odpovědný sám.

Rovnako ako manželia

Niektoré situácie ale registrovaným partnerom predsa len nahrávajú. Tereza so Svetlanou napríklad uvažujú, že zažiadajú o štartovací byt a zvažujú, či by nemali väčšiu šancu ako registrované partnerky.

V mnohých oblastiach fungujú registrovaní partneri rovnako ako manželia. Čo je rovnaké pre zadaných a registrovaných partnerov?

 • V dedičskom konaní po sebe dedia zo zákona rovnako ako manželia. Partner teda dedí aj bez toho, aby mal zosnulý spísaný závet. Registrovaný partner patrí do prvej dedičskej skupiny.
 • Vyživovaciu povinnosť voči sebe navzájom majú registrovaní partneri rovnakú ako manželia.
 • Právo na informácie o zdravotnom stave registrovaný partner má. Ak je jeden z páru v nemocnici, doktori a sestry môžu bez obáv poskytnúť registrovanému partnerovi všetky dôležité informácie.
 • V trestnom práve je registrovaný partner osoba blízka rovnako ako manžel/ka. Nemá teda povinnosť nahlásiť partnera za spáchanie zločinu alebo proti nemu svedčiť.

Podpora registrovaného partnerstva rastie

Každý rok vstupuje do registrovaného partnerstva priemerne 200 – 300 párov. Za posledné 4 roky počet registrovaných partnerstiev o niečo narástol . Vysvetlením môže byť jednak početne silná generácia vo veku medzi 35 – 45 rokmi, ktorí sa registrujú najčastejšie, ale aj nárast podpory verejnosti. V roku 2019 agentúra MEDIAN uviedla, že 68 % opýtaných v ich prieskume podporilo registrované partnerstvo.

Aj keď podpora registrovaného partnerstva stále rastie, pre niektoré páry je coming out a oznámenie rodine zložité. Tereza a Svetlana o svojich zásnubách rodine zatiaľ nehovorili. „Ono občas trvá, kým rodičom táto vec dôjde alebo kým sa nejako usadí. Je to samozrejme lepšie a lepšie. Celkovo si myslíme, že je dosť zvláštne, že to spoločnosť neberie ako samozrejmosť. Sme v čase, keď sa o homosexualite otvorene hovorí, veľa krajín má manželstvo uzákonené. Asi to chce skôr čas a za pár rokov to bude téma úplne bežná a nebude to žiadne tabu,” vysvetľujú.

Počet neregistrovaných homosexuálnych párov značne prevyšuje registrované páry. Až 4x viac párov spolu zostávajú v spoločnom spolužití bez oficiálnej registrácie.

Keď bolo registrované partnerstvo uzákonené, ako prví sa do neho púšťali skôr muži. V prvých rokoch značne prevyšovali mužské zväzky tie ženské. V posledných rokoch sa ale necháva registrovať čoraz viac žien a postupne sa čísla vyrovnávajú. V roku 2019 sa registrovaných 178 mužských párov a 167 ženských párov.

Zmeny sú v šuplíku

Česká republika teda už 14 rokov praktizuje rovnakú právnu prax v registrovanom partnerstve. V posledných rokoch rastie nátlak na legislatívnych predstaviteľov, aby sa venovali možnosti homosexuálnych párov mať svadbu. V parlamente takýto návrh existuje, ale v posledných rokoch sa tento návrh, ani žiadna možnosť zmeny súčasnej formy registrovaného partnerstva zatiaľ nedostali na program rokovania.

Dúhové vzťahy vo svete

Lákajú vás diaľky? Európa je zväzkom rovnopohlavných párov značne naklonená. 16 európskych krajín umožňuje svadby homosexuálov. Celkom je na svete takto tolerantných krajín 29. A mnoho ďalších uznáva nejakú formu registrovaného partnerstva.

V posledných rokoch sa postupne strhuje lavína uznávania homosexuálnych zväzkov po celom svete. V roku 2019 ich schválil Taiwan a stal sa tak prvou krajinou v Ázii, ktorá svadby rovnopohlavných párov dovoľuje. O dva roky skôr prešla "prosvatbová" legislatíva v Austrálii, v Nemecku alebo na Malte. Naopak najdlhšie je svadba gayov a lesieb povolená v Holandsku, a to už od roku 2001.

Krajiny, kde sa homosexuáli môžu vydávať a ženiť:

 • Holandsko
 • Nemecko
 • Austrália
 • Malta
 • Belgicko
 • Kanada
 • Španielsko
 • Juhoafrická republika
 • Nórsko
 • Švédsko
 • Island
 • Portugalsko
 • Argentína
 • Dánsko
 • Uruguaj
 • Nový zéland
 • Francúzsko
 • Brazília
 • Anglicko, Wales, Škótsko
 • Luxembursko
 • Fínsko
 • Írsko
 • Grónsko
 • USA
 • Kolumbia
 • Ekvádor
 • Kostarika
 • Taiwan
Zväzky homoseuálov povolila prvá ázijská krajina. (Zdroj: Freepik)

Registrované partnerstvo platí v zahraničí, ak ho štát povoľuje

Když přijedete do jiného evropského státu, kde je registrované partnerství povolené, váš svazek tu automaticky platí, ale řídí se pravidly místního práva. Získáváte tedy stejná práva jako mají zdejší stejnopohlavní páry. V některých zemích to může být blíže klasické svatbě, jinde jsou práva spíše omezená. 

V Evropě jsou stále země, kde registrované partnerství uznané není. Tam bude vaše partnerství v běžném životě téměř neplatné. Nicméně právo na přistěhování s partnerem vám zůstane. Jsou to Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Slovensko. 

Hor sa k vysnenému obradu

Zo širokého pohľadu sa zdá, že svet je postupne registrovaným partnerstvom aj svadbám homosexuálov čoraz viac naklonený. Budeme držať palce, aby to tak bolo aj naďalej a treba aj v rýchlejšom tempe. Aby Tereza so Svetlanou mohli mať svoju vysnívanú svadbu na statku, so svetielkami, obľúbenými DJ, bez nútených svadobných hier a so všetkými svojimi kamarátmi. Svadobný playlist si píšu už teraz.

 

Ak vy plánujete uzavrieť registrované partnerstvo, môžete si vybrať svadobné oznámenia v kategórii registrované partnerstvo, alebo v ktorejkoľvek inej kategórii. Pokiaľ by ste chceli design klasického oznámenia upraviť, napíšte nám a vymyslíme niečo pre vás.

Sme odborníci cez dizajn a tlač svadobných tlačovín.

Ponúkame kompletný sortiment, ktorý vám upravíme na mieru.

Pozrieť sa na oznámenie
Máme vlastných dizajnérov

Návrh a úpravy vykonávame zadarmo do 1-2 dní. Najprv vám návrhy pošleme na schválenie a až potom ich vytlačíme.

Garancia zmeny termínu

Vieme, že sa môže stať čokoľvek. Preto vám chceme dať istotu, že zmena termínu pre nás nie je žiadny problém.

Doručenie do 3-5 dní

Disponujeme vlastnými strojmi a expedovať vieme skutočne rýchlo. Vieme, že čas hrá často hlavnú rolu.

Najvyššia kvalita tlače

Všetky výrobky starostlivo kontrolujeme a preto od nás odchádza iba dokonalý tovar, starostlivo as láskou zabalený.

Inšpirujte sa na našich sociálnych sieťach

Neváhajte nás kontaktovať!

+421 233 322 925 - (po-pia: 9:00 - 17:00)

Prihlásenie zavrieť

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.